Grendalaget

Styret i Hoston Grendalag SA for 2020

Styret i Hoston Grendalag SA for 2020 ble konstituert på styremøtet onsdag 11. mars 2020, og er som følger:

Leder: Ragnhild Hynne

Nestleder: Jo Rune Øyasæter

Sekretær: Eili Rygg Kvenild

Kasserer: Hilde Hoston

Styremedlem: Tore Halgunset

  1. varamedlem: Rune Ranøien

2. varamedlem: Gunnild Wentzel

3. varamedlem: Anna Lisa Hoseth