Leie av hus

Kontakt Anna Lisa Hoseth på telefonnummer 938 44 833 eller send en e-post til hostonstorstue@gmail.com hvis du ønsker å leie Hoston Storstue.

Nye Hoston Storstue har en planløsning som åpner for leie av flere typer rom. Det gir også muligheter for å leie ulike kombinasjoner av rom.

Utleiepriser for Hoston storstue f.o.m. 01. september 2020 t.o.m. 28. februar 2021:

  • Leie for offentlig fest, konserter og tilsvarende inntektsbringende festarrangement (hele storstua): 6000 kroner
  • Leie for bryllup (hele storstua fra fredag til søndag): 3500 kroner
  • Leie til begravelse eller konfirmasjon (storsalen og kjøkken): 2000 kroner
  • Leie av hele storsalen: 2000 kroner
  • Leie av dusjer og inngangshall: 800 kroner
  • Leie av kjøkken (leies ikke ut som eget møterom): 500 kroner
  • Sats per ekstra døgn storstua ønskes leid i forbindelse med arrangementer som krever forberedelser og/eller opprydding: 500 kroner per døgn
    —> Spør utleieansvarlig hvis dette kan være aktuelt for ditt arrangement, og avtal eventuelle ekstra døgn når leieavtale inngås
Bilde tatt av Oddbjørn Nærvik