Hoston Storstue

I startfasen på prosjektet.

Arbeidet er godt igang selv om snøen er en liten utfordring.

Foto: O.Nærvik