Hopp til innholdet

Årsmøte i Hoston Storstue.

Vi ønsker deg velkommen til årsmøte i Hoston Storstue SA.
Vedlagt ligger forslag til endringer av vedtektene, her har en nedsatt gruppe gjort en kjempejobb og kommet med et revidert forslag.


Innkalling til årsmøte i Hoston Storstue SA 

Onsdag 09. mars 2022 
Sted: Hoston Storstue 
Tidspunkt: Klokken 19.00 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll 
3. Styrets årsmelding for 2021 
4. Økonomisk oversikt for 2021 
5. Arbeidsplan for 2022 
6. Budsjett for 2022 
7. Utleiepriser og utleiebetingelser for Hoston Storstue 
8. Innkomne saker (frist onsdag 02. mars 2021)
   a) Endring av vedtektene.
   b) Status fibernett til Hoston
   c) Utdeling av andelsbrev
9. Valg etter vedtektene 

Kun andelseiere i Hoston Storstue SA har stemmerett. Andelseiere som ønsker å delta og være stemmeberettigede på årsmøtet, må kjøpe andel i Hoston Storstue SA innen onsdag 02. mars 2022. 

Det serveres kaffe med tilbehør.

Hoston, 23.02.2022 

Styret i Hoston Storstue SA

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *