Hopp til innholdet

Hovedlaget

Følgende personer ble valgt på årsmøtet 16.2.2022
og utgjør styret i IL Fjellmann Hovedlaget i 2022

Leder : Gunnar Husby
Nestleder : Torgeir Gjønnes
Styremedlem: Nina V. Ranøien
Styremedlem: Irena Hoston
Styremedlem: Janne Sæthre

1 vara: Vegard Tromsdal
2 vara: Geir Morten Hoston
3.vara: Anna Lisa Hoseth