Hopp til innholdet

Hovedlaget

Følgende personer ble valgt på årsmøtet 1. februar 2023
og utgjør styret i IL Fjellmann Hovedlaget i 2023

Leder : Nina Vangen Ranøien
Styremedlem: Torgeir Gjønnes
Styremedlem: Kristine Røli Brandli
Styremedlem: Håvard Stiklestad
Styremedlem: Siri Nervik

1 vara: Janne Sæthre
2 vara: Geir Morten Hoston
3.vara: Anna Lisa Hoseth