Kviknelykkja

Her ligger fotballplassen og garderobeanlegget til Fjellmann.