Leie av hus

Kontakt Anna Lisa Hoseth på telefonnummer 938 44 833 eller send en e-post til hostonstorstue@gmail.com hvis du ønsker å leie Hoston Storstue.

Nye Hoston Storstue har en planløsning som åpner for leie av flere typer rom. Det gir også muligheter for å leie ulike kombinasjoner av rom.

Utleiepriser for Hoston storstue f.o.m. 01. september 2020 t.o.m. 28. februar 2021:

  • Leie for offentlig fest, konserter og tilsvarende inntektsbringende festarrangement (hele storstua): 6000 kroner
  • Leie for bryllup (hele storstua fra fredag til søndag): 3500 kroner
  • Leie til begravelse eller konfirmasjon (hele storsalen og kjøkken): 2000 kroner
  • Leie av hele storsalen: 2000 kroner
  • Leie av halve storsalen: 1000 kroner
  • Leie av toaletter, dusjer og inngangshall: 800 kroner
  • Leie av kjøkken og inngangshall til inntektsbringende kursvirksomhet: 1500 kroner
  • Leie av kjøkken (leies ikke ut som eget møterom eller som eget kurslokale): 500 kroner
  • Sats for ekstra døgn storstua ønskes leid i forbindelse med arrangementer som krever forberedelser og / eller opprydding: 500 kroner per døgn –> Gjør avtale om eventuelle ekstra døgn med utleieansvarlig når leieavtale inngås