Hopp til innholdet

Leie av hus

Kontakt Anna Lisa Hoseth på telefonnummer 938 44 833 eller send en e-post til hostonstorstue@gmail.com hvis du ønsker å leie Hoston Storstue.

Hoston Storstue har en planløsning som åpner for leie av flere typer rom. Det gir også muligheter for å leie ulike kombinasjoner av rom.

Utleiepriser for Hoston storstue f.o.m. 12. september 2022:

  • Leie for offentlig fest, konserter og tilsvarende inntektsbringende festarrangement (hele storstua): 10.000 kroner
  • Leie av hele huset (storsalen): 4000 kroner
  • Leie av garderober, toaletter og dusj: 1000 kroner
  • Leie av kjøkken: 800 kroner
  • Styremøter/mindre møter Mandag til Torsdag: 1500 kr
  • Ekstra døgn (Storstua ønskes leid i forbindelse med arrangementer som krever forberedelser og / eller opprydding)
  • Påfølgende døgn: 1000 kr.

Gjør avtale om eventuelle ekstra døgn med utleieansvarlig når leieavtale inngås.

Hoston Storstue SA forbeholder seg retten til å øke prisene som følge av økte kostnader vedrørende strøm/nettleie eller andre forhold utenfor utleiers kontroll.