Om Grendalaget

Styret i Hoston Grendalag SA

Styret i Hoston Grendalag SA ble konstituert på styremøtet onsdag 11. mars 2020, og er som følger:

Leder: Ragnhild Hynne
Nestleder: Jo Rune Øyasæter
Sekretær: Eili Rygg Kvenild
Kasserer: Hilde Hoston
Styremedlem: Tore Halgunset
1. varamedlem: Rune Ranøien
2. varamedlem: Gunnild Wentzel
3. varamedlem: Anna Lisa Hoseth