Om Storstua

Styret i Hoston Storstue SA

Nytt styre i storstua ble valgt på årsmøtet den 10. mars 2021, og er som følger:

Leder

Bjarne Nordsteien (ny)

Styremedlemmer

Eili Rygg Kvenild
Hilde Hoston
Oline Hoston (ny)
Svein Erik Holmen (ny)

Varamedlemmer

Anna Lisa Hoseth
Gunnhild Wentzel
Odd Inge Sletvold (ny)

Valgkomité

Aina Vuttudal Lund (leder)
Endre Hoston
Vegard Tromsdal (ny)

Revisorer

Venke Bjørndal
Erik Hoston