Volleyball

På årsmøtet som ble avholdt på Svorkmo Samfunnshus
22. januar 2020 ble følgende styre valgt.

Leder………………..: Oddbjørn Nærvik
Nestleder…………: Elias Elvrum Hoston
Sekretær………….: Kristin Arnesen
Kasserer……………: Atle Ivar Stølhaug
Styremedlem……: Alfred Gartenbach
1. Varamedlem..: Ole Nærvik

Styret i IL Fjellmann Volley 2020